Program Committee


Program Chairs

Dongbin Zhao Robert Kozma

Program Committee Members

Sabri Arik
Humberto Sossa Azuela
Waqas Haider Khan Bangyal
Giacomo Boracchi
Erik Cambria
M. Emre Celebi
Jonathan Hoyin Chan
Long Cheng
Xiaochun Cheng
Yuhu Cheng
Zheru Chi
Sung-Bae Cho
Chuangyin Dang
Mingcong Deng
Haibin Duan
El-Sayed El-Alfy
Andries Engelbrecht
Wai-Keung Fung
Junbin Gao
Xiao-Zhi Gao
Erol Gelenbe
Chengan Guo
Ping Guo
Abdenour Hadid
Qing-Long Han
Haibo He
Zhongsheng Hou
Ting Huang
Tingwen Huang
Gianluca Ippoliti
Danchi Jiang
Kwang-Baek Kim
Mario Koeppen
H. K. Kwan
Edmund M K Lai
Chengdong Li
Chuandong Li
Hongliang Li
Kang Li
Li Li
Shutao Li
Yangmin Li
Aristidis Likas
Guoping Liu
Ju Liu
Jiancheng Lu
Jinhu Lu
Wenlian Lu
Jinwen Ma
Duoqian Miao
Valeri Mladenov
Dianwei Qian
Junfei Qiao
Jianlong Qiu
Manuel Roveri
Tomasz Rutkowski
Sattar Sadkhan
Daming Shi
Stefano Squartini
John Sum
Norikazu Takahashi
Manchun Tan
Ying Tan
Michel Verleysen
Bing Wang
Dan Wang
Ding Wang
Wenwu Wang
Zhanshan Wang
Qinglai Wei
Chang-Hee Won
Kevin Wong
Songyun Xie
Yingjie Yang
Ikinci Yazar
Jianqiang Yi
Wenwu Yu
Xiao-Hua Yu
Xiaoqin Zeng
Jie Zhang
Kai Zhang
Liqing Zhang
Liang Zhao
Mingjun Zhong