Contact Us


  • Address: 95 Zhong Guan Cun East Road, Beijing 100190, China
  • E-mail: icicip2013@gmail.com
  • Tel: +86 10 62557379