Sponsors

Program Committee


Program Chairs

Dongbin Zhao El-Sayed M. El-Alfy

Program Committee Members

Sabri Arik Waqas Bangyal Simone Bassis
Giacomo Boracchi M. Emre Celebi Yao Chen
Yangquan Chen Songcan Chen Zengqiang Chen
Long Cheng Sung-Bae Cho Jose Alfredo Ferreira Costa
Sergio Cruces Xuanju Dang Chuangyin Dang
M. Deng Haibin Duan Andries Engelbrecht
Wai-Keung Fung Mauro Gaggero Junbin Gao
Chengan Guo Xiongxiong He Zhongsheng Hou
Jinglu Hu Zhaohui Hu Guang-Bin Huang
Tingwen Huang Amir Hussain Gianluca Ippoliti
Yaochu Jin Qi Kang Rhee Kil
Sungshin Kim Mario Koeppen Chengdong Li
Kang Li Yangmin Li Zhong Li
Hualou Liang Jinling Liang Alan Wee-Chung Liew
Guoping Liu Ju Liu Wenlian Lu
Jinhu Lv Valeri Mladenov Seiichi Ozawa
Christos Panayiotou Dianwei Qian Jianlong Qiu
Manuel Roveri Tomasz M. Rutkowski Sattar Sadkhan
Michele Scarpiniti Gerald Schaefer Qiankun Song
Juan Humberto Sossa Azuela Alessandro Sperduti Stefano Squartini
John Sum Roberto Tagliaferri Norikazu Takahashi
Ying Tan Qing Tao Ruck Thawonmas
Peter Tino Christos Tjortjis Keung Wang
Dan Wang Dianhui Wang Ding Wang
Lei Wang Wenwu Wang Yiwen Wang
Zhanshan Wang Zhiliang Wang Qinglai Wei
Jinyu Wen Cheng Xiang Yingjie Yang
Jianqiang Yi Wenwu Yu Xiao-Hua Yu
Pong C Yuen Xiaoqin Zeng Zhigang Zeng
Jie Zhang Changshui Zhang Junping Zhang
Lei Zhang Nian Zhang Hai Zhao
Liang Zhao